Privacy policy

Dit is de privacy policy van Gulden, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61644129. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je onder andere de website http://gulden.co bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

In deze privacy policy wordt de website http://gulden.co aangeduid als: Gulden.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wanneer je Gulden bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
(a) een dienst afneemt;
(b) je je opgeeft voor een nieuwsbrief;
(c) via het contactformulier contact met ons opneemt.

1.2 Daarnaast verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van:
(a) IP-registraties;
(b) cookies.

1.3 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam;
(b) e-mailadres;
(c) telefoonnummer;
(d) werkgever;
(e) functie;
(f) gegevens over afspraken;
(g) gegevens over je gebruik van Gulden.

1.4 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
(a) nieuwsbrieven te verzenden;
(b) contact met je op te nemen of te onderhouden;
(c) de dienstverlening te verbeteren;
(d) de website te optimaliseren.

2. Gebruik van persoonsgegevens

2.1 Wij gebruiken op Gulden cookies en maken gebruik van IP-registratie. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en IP-registratie door ons en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar de cookie-manager (info@gulden.co).

2.2 Wanneer in het kader van het gebruik van cookies en de registratie van IP-adressen informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en word je toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.

3. Informatie, wijziging en bezwaar

3.1 Je kunt contact opnemen met ons via info@gulden.co voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

4. Beveiliging van uw gegevens

4.1 Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

4.2 Wij hebben onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd: (a) encryptie/versleuteling.

5. Derden

5.1 Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

6. Wijzigingen privacy policy

6.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.