Samenwerking

Invalshoeken

Tijdens interviews die wij met u of een van uw medewerkers houden, proberen wij zoveel mogelijk te sturen op het naar boven halen van mediagenieke verhalen. Op basis van deze verhalen schrijven wij invalshoeken. De invalshoeken voldoen altijd aan hetzelfde format.

Een succesformule
De kop en subkop geven een duidelijk beeld van de probleemstelling. De rest van de invalshoek bestaat uit een uitwerking van de probleemstelling en de visie van de geïnterviewde. Deze visie bevat altijd een oplossing voor de probleemstelling.

Ons proces
Voordat we de media gaan benaderen wordt de invalshoek intern getoetst op relevantie. Daarna gaan de invalshoek ter goedkeuring naar de opdrachtgever. Afhankelijk van de planning is er ruimte voor één of twee correctierondes. Wanneer de invalshoek is goedgekeurd gaat de medialobby van start.

Jargon

Een verklarende woordenlijst voor het taalgebruik binnen ons vakgebied.

NAAR DE KENNISBANK